İlk Eğitim-İş Kurucusu Ayhan Sarıhan

Eğitim Örgütü ve Yönetimi

Özgeçmiş

Ayhan Sarıhan
1949 Fatsa doğumlu.

Öğrenimi:
Akpınar İlköğretmen Okulu, Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü, AÜ Hukuk Fakültesi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Lisansüstü Uzmanlık Programı.

Görevleri:
İlk, orta ve yükseköğretimde öğretmenlik (faşist darbe dönemlerinde 3 kez ihraç, mahkeme kararlarıyla dönüş), İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığında Hukuk Danışmanlığı, serbest avukatlık.

Öğretmen örgütlenmesinde görevleri:
TÖS (Şube Başkanı), Eğit Der (Bölge Temsilcisi), Eğitim İş (Kurucu, Merkez Hukuk Sekreteri, Eğitim Sen (Kurucu, Genel Sekreter), Öğretmen Dünyası (Kurucu, Sahip, Yazı İşleri Yönetmeni), Ulusal Eğitim Derneği.

Yayınları:
17 kitap (eğitim, öğretmen örgütlenmesi, gezi, halkbilim, anı, dil, hukuk)
Sempozyum bildirileri
Makaleler