Komisyon
Merkez Komisyon
Öğretmenlik Mesleği

Öğretmenlerin saygınlığının nasıl yükseltileceği ve bu konuda Bakanlığa, yöneticilere, sendikalara ve diğer meslek örgütlerine, ailelere, öğrencilere, diğer devlet kuruluşlarına, öğretmenlere ve topluma düşen görevler; öğretmenlerin statüsü hakkında 5 Ekim 1966 tarihli ILO/UNESCO Ortak Tavsiye Kararları’nın neler getirdiği; nitelikli öğretmen yetiştirme ve öğretmen yeterlilikleri; öğretmenlerin özlük hakları; meslekte ilerleme ve yükselme; meslek etiği; çalışma koşulları Öğretmenlik Mesleği Komisyonu‘nun gündemleridir.