[ 5 Şubat 2020 by egitimdegelecegebakis 0 Comments ]

Eğitimde Geleceğe Bakış Şurası

www.guncelegitim.com

Eğitim-İş, Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın (TÖS) 1968’de düzenlediği ‘’Devrimci Eğitim Şurası’ndan esinlenerek 25-26-27 Haziran 2020 tarihlerinde ‘Eğitimde Geleceğe Bakış Şûrası’nı gerçekleştirecektir.

Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzenini, demokratikleşme ve ulusal eğitim hedefini geliştirerek korumak ve sonsuza kadar yaşatmak eğitimin en temel amaçları arasında yer alır.

“Eğitimde Geleceğe Bakış” Başlıklı Eğitim Şurası’nın Merkez Komisyonları çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Eğitim alanında uzman isimler, akademisyenler ve öğretmenlerden oluşan; “Çocuk ve Eğitim”, “Eğitim Hakkı”, “Öğretmenlik Mesleği”, “Öğrenim Kademeleri ve Yönlendirme”, “Eğitim Örgütü ve Yönetimi” ana başlıklarındaki beş Merkez Şura Komisyonunun toplantıları gerçekleştiriliyor.

“Eğitim-İş Demokratik Eğitim Köprüsü”nün yapı taşlarını; komisyonlarımızın ve komisyonlara özveri ile destek veren üyelerimizin alın terleri şekillendirecektir.

Eğitim-İş, “Her çocuğun nitelikli eğitim hakkı olduğu; devletin ve toplumun da bu hakkı yerine getirme görev ve sorumluluğu bulunduğu” anlayışı ile “Başta dezavantajlı çocuklarımız olmak üzere, tüm çocuklarımızın nitelikli eğitime erişmesi” için “davranışı ile örnek, uğraşı ile öncü” olma çabasını sürdürecektir.

Kaynak: guncelegitim.com