Komisyon
Merkez Komisyon
Eğitim Örgütü ve Yönetimi

MEB merkez örgütünün organlar ve birimler olarak örgütlenmesi; merkezin yeniden örgütlenmesinin nasıl olması gerektiği; okul temelli yeniden örgütlenmenin nasıl olacağı; MEB’de akademik yapılanmanın etkinleştirilmesi; yönetici, denetici ve uzmanların yeterlilikleri, yetiştirilmeleri ve atanmaları; merkez ve taşra örgütlerine yönetici, uzman, denetici atamalarının nasıl olması gerektiği Eğitim Örgütü ve Yönetimi Komisyonu‘nun gündemleridir.